• 1999

  Nhà Thờ Họ

  Vị trí: Kiên Giang

  Năm: 1999

  Trạng thái: Thiết kế ý tưởng

  Khách hàng: Anh Dũng

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: 2800 m2

  Tổng diện tích sàn: N/A

  Mật độ: N/A

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •