• 2009

  NGHĨA TRANG CẦN THƠ

  Vị trí: Cần Thơ

  Năm: 2009

  Trạng thái: Thiết kế ý tưởng

  Khách hàng: Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Công NGhệ HOA SEN

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: 26.800 m2

  Tổng diện tích sàn: N/A

  Mật độ: N/A

 • 2009

  khu phức hợp Cần Thơ

  Vị trí: Cần Thơ

  Năm: 2009

  Trạng thái: Thiết kế ý tưởng

  Khách hàng: Công ty BDS DESCON

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: 53.200 m2

  Tổng diện tích sàn: 260.000 m2

  Mật độ: N/A

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •