• 2011

  Khu nghỉ dưỡng Làng Ngọc Phú Đà Lạt

  Vị trí: Lâm Đồng

  Năm: 2011

  Trạng thái: Thiết kế ý tưởng

  Khách hàng: Công ty TNHH Làng Ngọc Phú

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: 6258 m2

  Tổng diện tích sàn: 1454 m2

  Mật độ: 23,2%

 • 2006 - 2007

  Đà Lạt Plaza

  Vị trí: Lâm Đồng

  Năm: 2006 - 2007

  Trạng thái: Thiết kế ý tưởng

  Khách hàng: Công Ty Cổ Phần Du Lịch Delta

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: 3.377 m2

  Tổng diện tích sàn: 35.463 m2

  Mật độ: N/A

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •