• 2011 - 2012

  Bảo tàng dầu khí Việt Nam

  Vị trí: Vũng Tàu

  Năm: 2011 - 2012

  Trạng thái: Bài thi

  Khách hàng: VietSovpetro

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: 14260m2

  Tổng diện tích sàn: 12 000 m2

  Mật độ: 55%

 • 2009

  Khách Sạn Hồ Cốc

  Vị trí: Vũng Tàu

  Năm: 2009

  Trạng thái: Thiết kế ý tưởng

  Khách hàng: N/A

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: 19.874 m2

  Tổng diện tích sàn: N/A

  Mật độ: 83%

 • 2004 - 2010

  Khu nghỉ dưỡng Làng Ngọc Phú Vũng Tàu

  Vị trí: Vũng Tàu

  Năm: 2004 - 2010

  Trạng thái: Thiết kế cơ sở

  Khách hàng: Cty Cổ Phần Làng Ngọc Phú

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: 15500m2

  Tổng diện tích sàn: 3700m2

  Mật độ: 40%

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •