• 2012 - 2013

  Nhà hàng Bacaro - Amiana Resort

  Vị trí: Khánh Hòa

  Năm: 2012 - 2013

  Trạng thái: Hoàn tất

  Khách hàng: Công ty Tnhh Hồ Tiên

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: 40.000 m2

  Tổng diện tích sàn: 20.800 m2

  Mật độ: 46%

 • 2012 - 2013

  Khu nghỉ dưỡng Amiana

  Vị trí: Khánh Hòa

  Năm: 2012 - 2013

  Trạng thái: Hoàn tất

  Khách hàng: Công ty Tnhh Hồ Tiên

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: 40.000 m2

  Tổng diện tích sàn: 20.800 m2

  Mật độ: 46%

 • 2011

  Khách sạn Pha Lê Biển

  Vị trí: Khánh Hòa

  Năm: 2011

  Trạng thái: Thiết kế ý tưởng

  Khách hàng: Công ty TNHH Tư Vấn Quản Lý và Phát Triển Dự Án TP( TPMC)

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: 75.500 m2

  Tổng diện tích sàn: N/A

  Mật độ: 36%

 • 2011

  VENESIA nhà liên kế 8x15

  Vị trí: Khánh Hòa

  Năm: 2011

  Trạng thái: Thiết kế thi công

  Khách hàng: Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Hà Quang

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: 120 m2

  Tổng diện tích sàn: 8.125m2

  Mật độ: 80%

 • 2011

  VENESIA biệt Thự 4 phòng ngủ

  Vị trí: Khánh Hòa

  Năm: 2011

  Trạng thái: Thiết kế thi công

  Khách hàng: Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Hà Quang

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: 450 m2

  Tổng diện tích sàn: 360m2

  Mật độ: 45%

 • 2011

  VENESIA biệt thự 3 phòng ngủ

  Vị trí: Khánh Hòa

  Năm: 2011

  Trạng thái: Thiết kế thi công

  Khách hàng: Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Hà Quang

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: 375 m2

  Tổng diện tích sàn: 300m2

  Mật độ: 45%

 • 2011 - 2012

  VENESIA

  Vị trí: Khánh Hòa

  Năm: 2011 - 2012

  Trạng thái: Thiết kế thi công

  Khách hàng: Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Hà Quang

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: 10,5 ha

  Tổng diện tích sàn: N/A

  Mật độ: 59%

 • 2010

  Khu nghỉ dưỡng Sài Gòn Cam Ranh

  Vị trí: Khánh Hòa

  Năm: 2010

  Trạng thái: Thiết kế ý tưởng

  Khách hàng: Công ty TNHH Tư Vấn Quản Lý và Phát Triển Dự Án TP( TPMC)

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: 198.000 m2

  Tổng diện tích sàn: 86.000 m2

  Mật độ: 12,5%

 • 2009

  Khách sạn GMC

  Vị trí: Khánh Hòa

  Năm: 2009

  Trạng thái: Thiết kế ý tưởng

  Khách hàng: Công ty GMC

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: 3.240 m2

  Tổng diện tích sàn: 18.600 m2

  Mật độ: 90%

 • 2007

  Khách Sạn Liberty Khatoco

  Vị trí: Khánh Hòa

  Năm: 2007

  Trạng thái: Thiết kế ý tưởng

  Khách hàng: Tổng Công Ty Khánh Việt Nha trang

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: 1.275 m2

  Tổng diện tích sàn: 16.405 m2

  Mật độ: 100%

 • 2007

  Trụ sở văn phòng Khánh Việt

  Vị trí: Khánh Hòa

  Năm: 2007

  Trạng thái: Thiết kế ý tưởng

  Khách hàng: Tổng Công Ty Khánh Việt Nha trang

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: 1.800 m2

  Tổng diện tích sàn: 24.300 m2

  Mật độ: 100%

 • 2007

  Khu Du Lịch Hoàng Gia Bảo Đại

  Vị trí: Khánh Hòa

  Năm: 2007

  Trạng thái: Thiết kế ý tưởng

  Khách hàng: Tổng công ty Khánh Việt Nha trang

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: 13 ha

  Tổng diện tích sàn: N/A

  Mật độ: 30%

 • 2007

  Nhà thi đấu Cam Lâm

  Vị trí: Khánh Hòa

  Năm: 2007

  Trạng thái: Thiết kế ý tưởng

  Khách hàng: N/A

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: N/A

  Tổng diện tích sàn: N/A

  Mật độ: N/A

 • 2002 - 2003

  Khách sạn Sheraton Nha Trang

  Vị trí: Khánh Hòa

  Năm: 2002 - 2003

  Trạng thái: Hoàn tất

  Khách hàng: Công ty Cổ Phần Du Lich Đông Hải

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: 3.855m2

  Tổng diện tích sàn: 60.000 m2

  Mật độ: 70%

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •