• 2012 - 2013

  Nhà hàng Bacaro - Amiana Resort

  Vị trí: Khánh Hòa

  Năm: 2012 - 2013

  Trạng thái: Hoàn tất

  Khách hàng: Công ty Tnhh Hồ Tiên

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: 40.000 m2

  Tổng diện tích sàn: 20.800 m2

  Mật độ: 46%

 • 2012 - 2013

  Khu nghỉ dưỡng Amiana

  Vị trí: Khánh Hòa

  Năm: 2012 - 2013

  Trạng thái: Hoàn tất

  Khách hàng: Công ty Tnhh Hồ Tiên

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: 40.000 m2

  Tổng diện tích sàn: 20.800 m2

  Mật độ: 46%

 • 2009

  Cine café nguyễn du

  Vị trí: HCMC

  Năm: 2009

  Trạng thái: Hoàn tất

  Khách hàng: Công ty cổ phần phim Thiên Ngân

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: 520 m2

  Tổng diện tích sàn: 500 m2

  Mật độ: 96%

 • 2008 - 2009

  Văn Phòng Thiết Kế Lib.A

  Vị trí: HCMC

  Năm: 2008 - 2009

  Trạng thái: Hoàn tất

  Khách hàng: Công ty TNHH Thiết kế Kiến Trúc Lib.A

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: N/A

  Tổng diện tích sàn: N/A

  Mật độ: 100%

 • 2007

  Xưởng & văn phòng AA

  Vị trí: Long An

  Năm: 2007

  Trạng thái: Hoàn tất

  Khách hàng: Công ty AA

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: N/A

  Tổng diện tích sàn: N/A

  Mật độ: N/A

 • 2006

  Nhà chú Vinh

  Vị trí: HCMC

  Năm: 2006

  Trạng thái: Hoàn tất

  Khách hàng: Chú Vinh

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: 100 m2

  Tổng diện tích sàn: 450 m2

  Mật độ: 100%

 • 2005 - 2006

  Nhà Ở Gò Vấp

  Vị trí: HCMC

  Năm: 2005 - 2006

  Trạng thái: Hoàn tất

  Khách hàng: N/A

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: 60 m2

  Tổng diện tích sàn: 115 m2

  Mật độ: 80%

 • 2002 - 2003

  Khách sạn Sheraton Nha Trang

  Vị trí: Khánh Hòa

  Năm: 2002 - 2003

  Trạng thái: Hoàn tất

  Khách hàng: Công ty Cổ Phần Du Lich Đông Hải

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: 3.855m2

  Tổng diện tích sàn: 60.000 m2

  Mật độ: 70%

 • 1999

  Sài Gòn House

  Vị trí: HCMC

  Năm: 1999

  Trạng thái: Hoàn tất

  Khách hàng: Ông Ng. V. Tâm & bà Hồ Nguyệt Thu

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: 300 m2

  Tổng diện tích sàn: 2.600 m2

  Mật độ: 100%

 • 1997

  Bệnh viện phụ sản Quốc Tế

  Vị trí: HCMC

  Năm: 1997

  Trạng thái: Hoàn tất

  Khách hàng: Công Ty SaGa, Công Ty CP BV Phụ Sản Quốc Tế Sài Gòn

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: N/A

  Tổng diện tích sàn: N/A

  Mật độ: 100%

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •