• 2014

  Văn phòng thiết kế Hùng Hưng - Lib.A

  Vị trí: HCMC

  Năm: 2014

  Trạng thái: Thi công

  Khách hàng: Văn phòng thiết kế Hùng Hưng - Lib.A

  Quản lý dự án: Hùng Hưng

  Diện tích:

  Tổng diện tích sàn:

  Mật độ:

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •