• 2011

  VENESIA nhà liên kế 8x15

  Vị trí: Khánh Hòa

  Năm: 2011

  Trạng thái: Thiết kế thi công

  Khách hàng: Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Hà Quang

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: 120 m2

  Tổng diện tích sàn: 8.125m2

  Mật độ: 80%

 • 2011

  Nhà Trưng Bày Phòng Mẫu Chung Cư Thành Thái

  Vị trí: HCMC

  Năm: 2011

  Trạng thái: Thiết kế thi công

  Khách hàng: Cty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Đô Thị Long Giang

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: 900 m2

  Tổng diện tích sàn: 700 m2

  Mật độ: 45%

 • 2011

  VENESIA biệt Thự 4 phòng ngủ

  Vị trí: Khánh Hòa

  Năm: 2011

  Trạng thái: Thiết kế thi công

  Khách hàng: Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Hà Quang

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: 450 m2

  Tổng diện tích sàn: 360m2

  Mật độ: 45%

 • 2011

  VENESIA biệt thự 3 phòng ngủ

  Vị trí: Khánh Hòa

  Năm: 2011

  Trạng thái: Thiết kế thi công

  Khách hàng: Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Hà Quang

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: 375 m2

  Tổng diện tích sàn: 300m2

  Mật độ: 45%

 • 2011 - 2012

  VENESIA

  Vị trí: Khánh Hòa

  Năm: 2011 - 2012

  Trạng thái: Thiết kế thi công

  Khách hàng: Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Hà Quang

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: 10,5 ha

  Tổng diện tích sàn: N/A

  Mật độ: 59%

 • 2009

  Văn phòng – Showroom Phi Kha

  Vị trí: Long An

  Năm: 2009

  Trạng thái: Thiết kế thi công

  Khách hàng: Công ty TNHH TM DV & SX Phi Kha Long An

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: 40.000 m2

  Tổng diện tích sàn: N/A

  Mật độ: 3%

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •