• 2009

  Khu nghỉ dưỡng Rosana

  Vị trí: HCMC

  Năm: 2009

  Trạng thái: Thiết kế cơ sở

  Khách hàng: Tập Đoàn Phát Triển Bất Động Sản Hoàng Gia

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: 1375 m2

  Tổng diện tích sàn: 12348 m2

  Mật độ: N/A

 • 2004 - 2010

  Khu nghỉ dưỡng Làng Ngọc Phú Vũng Tàu

  Vị trí: Vũng Tàu

  Năm: 2004 - 2010

  Trạng thái: Thiết kế cơ sở

  Khách hàng: Cty Cổ Phần Làng Ngọc Phú

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: 15500m2

  Tổng diện tích sàn: 3700m2

  Mật độ: 40%

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •