• 2011 - 2012

  Bảo tàng dầu khí Việt Nam

  Vị trí: Vũng Tàu

  Năm: 2011 - 2012

  Trạng thái: Bài thi

  Khách hàng: VietSovpetro

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: 14260m2

  Tổng diện tích sàn: 12 000 m2

  Mật độ: 55%

 • 2010

  Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang

  Vị trí: Quảng Trị

  Năm: 2010

  Trạng thái: Bài thi

  Khách hàng: N/A

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: 213 512 m2

  Tổng diện tích sàn: N/A

  Mật độ: 18%

 • 2009

  Nghĩa Trang Củ Chi

  Vị trí: HCMC

  Năm: 2009

  Trạng thái: Bài thi

  Khách hàng: Sở Thương Binh và Xã Hội

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: 103 ha

  Tổng diện tích sàn: N/A

  Mật độ: 50%

 • 1999

  Trường học Cấp 2

  Vị trí: HCMC

  Năm: 1999

  Trạng thái: Bài thi

  Khách hàng: N/A

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: N/A

  Tổng diện tích sàn: 3 ha

  Mật độ: N/A

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •