• 2010

  Bến du thuyền Nam Sài Gòn

  Vị trí: HCMC

  Năm: 2010

  Trạng thái: Quy hoạch chung

  Khách hàng: Cty Cồ Phần Du Thuyền Nam Sài Gòn

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: 269.323 m2

  Tổng diện tích sàn: N/A

  Mật độ: 8%

 • 2005

  Khu Phức Hợp Quân 7

  Vị trí: HCMC

  Năm: 2005

  Trạng thái: Quy hoạch chung

  Khách hàng: Quận 7

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: N/A

  Tổng diện tích sàn: N/A

  Mật độ: N/A

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •