• 2010

  Khu phức hợp Rạch Chiếc

  Vị trí: HCMC

  Năm: 2010

  Trạng thái: Thiết kế ý tưởng

  Khách hàng: Công ty TNHH Tư Vấn Quản Lý và Phát Triển Dự Án TP( TPMC)

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: 7.000 m2

  Tổng diện tích sàn: N/A

  Mật độ: N/A

 • 2009

  Tòa nhà phức hợp công nghệ cao SG

  Vị trí: HCMC

  Năm: 2009

  Trạng thái: Thiết kế ý tưởng

  Khách hàng: Khu Công nghệ cao TPHCM

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: 12.000 m2

  Tổng diện tích sàn: 27.900 m2

  Mật độ: N/A

 • 2009

  khu phức hợp Cần Thơ

  Vị trí: Cần Thơ

  Năm: 2009

  Trạng thái: Thiết kế ý tưởng

  Khách hàng: Công ty BDS DESCON

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: 53.200 m2

  Tổng diện tích sàn: 260.000 m2

  Mật độ: N/A

 • 2009

  Khu Phức Hợp Long An

  Vị trí: Long An

  Năm: 2009

  Trạng thái: Thiết kế ý tưởng

  Khách hàng: Công Ty Cổ Phần Đồng Tâm.

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: 53.200 m2

  Tổng diện tích sàn: 260.000 m2

  Mật độ: N/A

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •