• 2011

  Nhà Trưng Bày Phòng Mẫu Chung Cư Thành Thái

  Vị trí: HCMC

  Năm: 2011

  Trạng thái: Thiết kế thi công

  Khách hàng: Cty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Đô Thị Long Giang

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: 900 m2

  Tổng diện tích sàn: 700 m2

  Mật độ: 45%

 • 2009

  Cà phê Gò Vấp

  Vị trí: HCMC

  Năm: 2009

  Trạng thái: Thiết kế ý tưởng

  Khách hàng: N/A

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: 800 m2

  Tổng diện tích sàn: 600 m2

  Mật độ: 75%

 • 2009

  Cine café nguyễn du

  Vị trí: HCMC

  Năm: 2009

  Trạng thái: Hoàn tất

  Khách hàng: Công ty cổ phần phim Thiên Ngân

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: 520 m2

  Tổng diện tích sàn: 500 m2

  Mật độ: 96%

 • 2006

  Cine Café

  Vị trí: HCMC

  Năm: 2006

  Trạng thái: Thiết kế ý tưởng

  Khách hàng: Công ty cổ phần phim Thiên Ngân

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: 435 m2

  Tổng diện tích sàn: 405 m2

  Mật độ: 93%

 • 2006 - 2007

  Đà Lạt Plaza

  Vị trí: Lâm Đồng

  Năm: 2006 - 2007

  Trạng thái: Thiết kế ý tưởng

  Khách hàng: Công Ty Cổ Phần Du Lịch Delta

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: 3.377 m2

  Tổng diện tích sàn: 35.463 m2

  Mật độ: N/A

 • 2005

  Galaxy Café

  Vị trí: HCMC

  Năm: 2005

  Trạng thái: Thiết kế ý tưởng

  Khách hàng: Công Ty Cổ PhầnPhim Thiên Ngân

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: 435 m2

  Tổng diện tích sàn: 405 m2

  Mật độ: 93%

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •