• 2012 - 2013

  Nhà hàng Bacaro - Amiana Resort

  Vị trí: Khánh Hòa

  Năm: 2012 - 2013

  Trạng thái: Hoàn tất

  Khách hàng: Công ty Tnhh Hồ Tiên

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: 40.000 m2

  Tổng diện tích sàn: 20.800 m2

  Mật độ: 46%

 • 2012 - 2013

  Khu nghỉ dưỡng Amiana

  Vị trí: Khánh Hòa

  Năm: 2012 - 2013

  Trạng thái: Hoàn tất

  Khách hàng: Công ty Tnhh Hồ Tiên

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: 40.000 m2

  Tổng diện tích sàn: 20.800 m2

  Mật độ: 46%

 • 2011

  Khu nghỉ dưỡng Làng Ngọc Phú Đà Lạt

  Vị trí: Lâm Đồng

  Năm: 2011

  Trạng thái: Thiết kế ý tưởng

  Khách hàng: Công ty TNHH Làng Ngọc Phú

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: 6258 m2

  Tổng diện tích sàn: 1454 m2

  Mật độ: 23,2%

 • 2010

  Khu nghỉ dưỡng Sài Gòn Cam Ranh

  Vị trí: Khánh Hòa

  Năm: 2010

  Trạng thái: Thiết kế ý tưởng

  Khách hàng: Công ty TNHH Tư Vấn Quản Lý và Phát Triển Dự Án TP( TPMC)

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: 198.000 m2

  Tổng diện tích sàn: 86.000 m2

  Mật độ: 12,5%

 • 2009

  Khu nghỉ dưỡng Rosana

  Vị trí: HCMC

  Năm: 2009

  Trạng thái: Thiết kế cơ sở

  Khách hàng: Tập Đoàn Phát Triển Bất Động Sản Hoàng Gia

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: 1375 m2

  Tổng diện tích sàn: 12348 m2

  Mật độ: N/A

 • 2007

  Khu Du Lịch Hoàng Gia Bảo Đại

  Vị trí: Khánh Hòa

  Năm: 2007

  Trạng thái: Thiết kế ý tưởng

  Khách hàng: Tổng công ty Khánh Việt Nha trang

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: 13 ha

  Tổng diện tích sàn: N/A

  Mật độ: 30%

 • 2004 - 2010

  Khu nghỉ dưỡng Làng Ngọc Phú Vũng Tàu

  Vị trí: Vũng Tàu

  Năm: 2004 - 2010

  Trạng thái: Thiết kế cơ sở

  Khách hàng: Cty Cổ Phần Làng Ngọc Phú

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: 15500m2

  Tổng diện tích sàn: 3700m2

  Mật độ: 40%

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •