• 2011

  Khách sạn Pha Lê Biển

  Vị trí: Khánh Hòa

  Năm: 2011

  Trạng thái: Thiết kế ý tưởng

  Khách hàng: Công ty TNHH Tư Vấn Quản Lý và Phát Triển Dự Án TP( TPMC)

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: 75.500 m2

  Tổng diện tích sàn: N/A

  Mật độ: 36%

 • 2009

  Khách sạn GMC

  Vị trí: Khánh Hòa

  Năm: 2009

  Trạng thái: Thiết kế ý tưởng

  Khách hàng: Công ty GMC

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: 3.240 m2

  Tổng diện tích sàn: 18.600 m2

  Mật độ: 90%

 • 2009

  Khách Sạn Hồ Cốc

  Vị trí: Vũng Tàu

  Năm: 2009

  Trạng thái: Thiết kế ý tưởng

  Khách hàng: N/A

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: 19.874 m2

  Tổng diện tích sàn: N/A

  Mật độ: 83%

 • 2007

  Khách Sạn Liberty Khatoco

  Vị trí: Khánh Hòa

  Năm: 2007

  Trạng thái: Thiết kế ý tưởng

  Khách hàng: Tổng Công Ty Khánh Việt Nha trang

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: 1.275 m2

  Tổng diện tích sàn: 16.405 m2

  Mật độ: 100%

 • 2002 - 2003

  Khách sạn Sheraton Nha Trang

  Vị trí: Khánh Hòa

  Năm: 2002 - 2003

  Trạng thái: Hoàn tất

  Khách hàng: Công ty Cổ Phần Du Lich Đông Hải

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: 3.855m2

  Tổng diện tích sàn: 60.000 m2

  Mật độ: 70%

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •