• 1999

  Trường học Cấp 2

  Vị trí: HCMC

  Năm: 1999

  Trạng thái: Bài thi

  Khách hàng: N/A

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: N/A

  Tổng diện tích sàn: 3 ha

  Mật độ: N/A

 • 1997

  Bệnh viện phụ sản Quốc Tế

  Vị trí: HCMC

  Năm: 1997

  Trạng thái: Hoàn tất

  Khách hàng: Công Ty SaGa, Công Ty CP BV Phụ Sản Quốc Tế Sài Gòn

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: N/A

  Tổng diện tích sàn: N/A

  Mật độ: 100%

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •