• 2014

  Văn phòng thiết kế Hùng Hưng - Lib.A

  Vị trí: HCMC

  Năm: 2014

  Trạng thái: Thi công

  Khách hàng: Văn phòng thiết kế Hùng Hưng - Lib.A

  Quản lý dự án: Hùng Hưng

  Diện tích:

  Tổng diện tích sàn:

  Mật độ:

 • 2011

  Cao ốc Phú Thuận

  Vị trí: HCMC

  Năm: 2011

  Trạng thái: Thiết kế ý tưởng

  Khách hàng: Cty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: 15.318m2

  Tổng diện tích sàn: 254.125 m2

  Mật độ: 75%

 • 2009

  Cao Ốc Nguyễn Đình Chiểu

  Vị trí: HCMC

  Năm: 2009

  Trạng thái: Thiết kế ý tưởng

  Khách hàng: N/A

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: N/A

  Tổng diện tích sàn: N/A

  Mật độ: N/A

 • 2008 - 2009

  Văn Phòng Thiết Kế Lib.A

  Vị trí: HCMC

  Năm: 2008 - 2009

  Trạng thái: Hoàn tất

  Khách hàng: Công ty TNHH Thiết kế Kiến Trúc Lib.A

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: N/A

  Tổng diện tích sàn: N/A

  Mật độ: 100%

 • 2008

  Cao Ốc NaviBank

  Vị trí: HCMC

  Năm: 2008

  Trạng thái: Thiết kế ý tưởng

  Khách hàng: Navibank

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: 665 m2

  Tổng diện tích sàn: N/A

  Mật độ: 100%

 • 2007

  Trụ sở văn phòng Khánh Việt

  Vị trí: Khánh Hòa

  Năm: 2007

  Trạng thái: Thiết kế ý tưởng

  Khách hàng: Tổng Công Ty Khánh Việt Nha trang

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: 1.800 m2

  Tổng diện tích sàn: 24.300 m2

  Mật độ: 100%

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •