• 2009

  Văn phòng – Showroom Phi Kha

  Vị trí: Long An

  Năm: 2009

  Trạng thái: Thiết kế thi công

  Khách hàng: Công ty TNHH TM DV & SX Phi Kha Long An

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: 40.000 m2

  Tổng diện tích sàn: N/A

  Mật độ: 3%

 • 2007

  Xưởng & văn phòng AA

  Vị trí: Long An

  Năm: 2007

  Trạng thái: Hoàn tất

  Khách hàng: Công ty AA

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: N/A

  Tổng diện tích sàn: N/A

  Mật độ: N/A

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •