• 2011

  VENESIA nhà liên kế 8x15

  Vị trí: Khánh Hòa

  Năm: 2011

  Trạng thái: Thiết kế thi công

  Khách hàng: Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Hà Quang

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: 120 m2

  Tổng diện tích sàn: 8.125m2

  Mật độ: 80%

 • 2011

  VENESIA biệt Thự 4 phòng ngủ

  Vị trí: Khánh Hòa

  Năm: 2011

  Trạng thái: Thiết kế thi công

  Khách hàng: Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Hà Quang

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: 450 m2

  Tổng diện tích sàn: 360m2

  Mật độ: 45%

 • 2011

  VENESIA biệt thự 3 phòng ngủ

  Vị trí: Khánh Hòa

  Năm: 2011

  Trạng thái: Thiết kế thi công

  Khách hàng: Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Hà Quang

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: 375 m2

  Tổng diện tích sàn: 300m2

  Mật độ: 45%

 • 2011 - 2012

  VENESIA

  Vị trí: Khánh Hòa

  Năm: 2011 - 2012

  Trạng thái: Thiết kế thi công

  Khách hàng: Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Hà Quang

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: 10,5 ha

  Tổng diện tích sàn: N/A

  Mật độ: 59%

 • 2009

  KHU BIỆT THỰ TÂN AN

  Vị trí: Long An

  Năm: 2009

  Trạng thái: Thiết kế ý tưởng

  Khách hàng: Công Ty Cổ Phần Đồng Tâm.

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: 8 ha

  Tổng diện tích sàn: 24.300 m2

  Mật độ: 30%

 • 2008

  Cao Ốc Căn Hộ River Park

  Vị trí: HCMC

  Năm: 2008

  Trạng thái: Thiết kế ý tưởng

  Khách hàng: Công Ty TNHH Xây Dựng Thế Minh

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: 4.911 m2

  Tổng diện tích sàn: 39.970 m2

  Mật độ: N/A

 • 2006

  Nhà chú Vinh

  Vị trí: HCMC

  Năm: 2006

  Trạng thái: Hoàn tất

  Khách hàng: Chú Vinh

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: 100 m2

  Tổng diện tích sàn: 450 m2

  Mật độ: 100%

 • 2005 - 2006

  Nhà Ở Gò Vấp

  Vị trí: HCMC

  Năm: 2005 - 2006

  Trạng thái: Hoàn tất

  Khách hàng: N/A

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: 60 m2

  Tổng diện tích sàn: 115 m2

  Mật độ: 80%

 • 1999

  Sài Gòn House

  Vị trí: HCMC

  Năm: 1999

  Trạng thái: Hoàn tất

  Khách hàng: Ông Ng. V. Tâm & bà Hồ Nguyệt Thu

  Quản lý dự án: N/A

  Diện tích: 300 m2

  Tổng diện tích sàn: 2.600 m2

  Mật độ: 100%

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •